Buổi ra mắt bộ đôi Sam Sung galaxy S9/S9 plus

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến cho biết, cho đến nay hộ kinh doanh vẫn đang là chủ thể có đóng góp lớn trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (trên 30% GDP - niêm giám thống kê năm 2017).

Đăng nhập Đăng ký | Tổng: 0 đ đ